مردم ایران وفادار نظام و  انقلاب هستند و در مقابل هر فتنه‌ای با بصیرت عمل کردند


تهران- ایرنا- رییس کمیسیون فرهنگی مجلس گفت:دشمنان نظام وانقلاب بدانند که مردم ایران وفادار نظام و  انقلاب هستند و از  ابتدای انقلاب در مقابل هر فتنه ای با بصیرت عمل کردند و این فتنه ها مردم را هوشیارتر کرده است


منبع: https://www.irna.ir/news/84983792/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%87%D8%B1-%D9%81%D8%AA%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی