مردم سیستان‌ و بلوچستان همیشه در دفاع از جمهوری اسلامی ایران پیش‌قدم بوده‌اند


تهران- ایرنا- تحلیلگر مسائل سیاسی گفت: مردم استان سیستان و بلوچستان همیشه در دفاع از جمهوری اسلامی و مرزها مقابل دشمن و بیگانگان فعال بوده‌ و هستند و اگر کسی غیر از این تصور کند، حتماً اشتباه کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85225028/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی