مردِ میدانِ سیاست/ حاج قاسم پس از استعفای ظریف به او چه گفت؟


تهران- ایرنا- در مشی سیاسی سلیمانی، عرصه سیاست، جای تسویه حساب و حب و بغض شخصی نبود. سلیمانی نمی‌ترسید؛ نه از گلوله و توپ و تانک، نه از کشته شدن و نه از حرف این و آن. اینکه درباره‌اش چه خواهند گفت، چه کسی خوشش می‌آید، چه کسی بدش می‌آید.


منبع: https://www.irna.ir/news/84989400/%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AD%D8%A7%D8%AC-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%81%D8%A7%DB%8C-%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%88-%DA%86%D9%87-%DA%AF%D9%81%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی