مروری بر تعامل و همکاری دولت با مجلس در سال ۱۴۰۲


تهران – ایرنا -در حالی که نمایندگان مجلس در سال گذشته به همه وزرای پیشنهادی دولت رأی اعتماد دادند، اما مواردی مانند ایجاد بار مالی سنگین برای دولت در تغییرات لوایح بودجه و برنامه هفتم و نیز عدم تصویب برخی لوایح حیاتی برای دولت یا اصرار بر استیضاح وزیر کشور در صورت عدم برکناری معاون سیاسی وی، سبب خدشه دار شدن این تعاملات و همکاری ها شده بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85428148/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی