مروری بر کارنامه دوساله دولت/رویکردها و جهت‌گیری‌های اجرایی کشور در دولت مردمی


تهران- ایرنا- دولت سیزدهم نیمی از عمر چهار ساله خود را سپری کرد و از همین رو می‌توان عملکرد آن را مورد بررسی و قضاوت قرار داد البته که این ارزیابی عملکرد و بررسی میزان موفقیت دولت در عمل به وعده‌ها، مستلزم شناخت نسبت به وضعیت و شرایط شروع به فعالیت آن است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85210429/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی