مرکز ارتباطات مردمی نقش بسیار فعالی در سفرهای رئیس جمهور ایفا کرد


تهران – ایرنا – رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری گفت: نیروهای این نهاد نقش فعالی در سفرهای استانی ایفا کردند که می‌تواند الگوی مناسبی برای سایر دستگاه ها محسوب شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85169756/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%81%D8%A7

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی