مسأله حجاب یک ضرورت شرعی و الزام قانونی مورد اتفاق آحاد جامعه ایرانی است


تهران – ایرنا – رئیس جمهور گفت: در موضوعی مانند حجاب ضروری است همگان احساس مسئولیت کنند و اگر چه ممکن است در این زمینه برخی افراد نظر متفاوتی داشته باشند، اما در زندگی اجتماعی، پایبندی به موازین قانونی، می‌بایست به عنوان یک اصل مورد توجه قرار گیرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85052241/%D9%85%D8%B3%D8%A3%D9%84%D9%87-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%DB%8C%DA%A9-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A2%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی