مسئولیت‌پذیری و تلاش مجاهدانه؛ دو شاخصه‌ای که دولت سیزدهم را متمایز می‌کند


تهران- ایرنا- سخنگوی وزرات علوم، تحقیقات و فناوری گفت: دولت سیزدهم دو شاخصه مهم و متمایز نسبت به دولت‌های قبل دارد و آن کار و تلاش مجاهدانه و پذیرش مسئولیت مشکلاتی است که حتی از قبل باقی مانده‌اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85227648/%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%B1%D8%A7

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی