مسائل اشتغال و معیشت مهمترین خواسته اهالی فرهنگ و هنر کهگیلویه و بویراحمد از مسئولان است


یاسوج – ایرنا- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد گفت: مسائل اشتغال و معیشت مهمترین خواسته اهالی فرهنگ و هنر مراجعه کننده به میز خدمت استان از مسئولان وزارت ارشاد بوده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85171763/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D9%87%D9%86%D8%B1-%DA%A9%D9%87%DA%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی