مستثنی شدن برخی دوتابعیتی‌ها از ممنوعیت انتصاب در مشاغل حساس رأی نیاورد


تهران- ایرنا- نمایندگان مجلس با درخواست مستثنی شدن ممنوعیت انتصاب افراد دارای فرزند متولد خارج از کشور در مشاغل حساس موافقت کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85269579/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی