مستکبران از دانش برای کشتار مردم بی دفاع استفاده می کنند


امام جمعه شهرستان مرزی بندر آستارا گفت: امروزه مستکبران عالم از علم و دانش برای کشتن و از بین بردن مردم بی دفاع جهان استفاده می کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85286602/%D9%85%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی