مسیر ارتباط مردم با مسئولان را مسدود نکنیم!


تهران-ایرنا- اکنون که مرکز ارتباطات ریاست‌جمهوری به‌عنوان پل ارتباطی بین مردم و مسئولان تلاش دارد تا بدون سانسور پیام‌های مردم را به گوش مسئولان برساند، نباید با حاشیه‌سازی و اتهام‌زنی موجب شد که برخی به بهانه اینکه راهی برای رساندن پیام خود به مسئولان ندارند، به اغتشاش و برهم زدن فضای جامعه مبادرت کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84960166/%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%86%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی