مشاور دیپلماسی علمی وزیر امور خارجه منصوب شد

کوهکن در حال حاضر عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84932566/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF

به گزارش روز جمعه حوزه سیاست خارجی ایرنا، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان با صدور حکمی علیرضا کوهکن را به عنوان مشاور دیپلماسی علمی وزیر امور خارجه منصوب کرد.

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی