مشاور رئیس جمهور: مرکز ارتباطات دولت و روحانیت در دولت سیزدهم فعال شد


تهران- ایرنا- مشاور رئیس جمهور در امور روحانیون با بیان اینکه مرکز ارتباطات دولت و روحانیت در دولت گذشته تعطیل شده بود و در دولت سیزدهم مجددا فعال شد، گفت: برای معرفی اقدامات دولت، به زودی نمایشگاهی در قم برگزار می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85211048/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی