مشاور رییس جمهور: خط و مرزی بین ادیان و اقوام در کشور نداریم


ارومیه – ایرنا – مشاور رییس جمهور در امور اقوام، ادیان و اقلیت‌های دینی و مذهبی گفت: هیچ خط و مرزی بین ادیان و اقوام در کشور نداریم و همه ما با هم متحد هستیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/84988989/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%B7-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی