مشاور عالی فرمانده سپاه: مردم مولفه اصلی قدرت ایران هستند


کرج – ایرنا – مشاور عالی فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه مولفه اصلی قدرت ایران موشک نیست، گفت: مردم مولفه اصلی قدرت ایران هستند که در ۱۳ آبان و ۲۲ بهمن آمدند و تمام توطئه‌های دشمنان را خنثی کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85175940/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%85%D9%88%D9%84%D9%81%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی