مشاور فرمانده سپاه: دشمنان به دنبال ایجاد بی ثباتی در داخل کشور هستند


کرمانشاه – ایرنا – مشاور عالی فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه در دهه دوم و سوم انقلاب اسلامی، هراس دشمن از قدرت منطقه‌ای ایران بود، گفت: در دهه پنجم انقلاب اسلامی دشمنان که می‌بینند ایران به یک بازیگر جهانی تبدیل شده است، به دنبال ایجاد بی‌ثباتی در داخل کشور هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84979556/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی