مشترکات فرهنگی بستر گسترش روابط ایران و تاجیکستان است


تاشکند- ایرنا- وزیر امور خارجه مشترکات گسترده فرهنگی میان مردم ایران و تاجیکستان را اساسی‌ترین زمینه تحکیم پیوندها و بستر مستحکم گسترش روابط دو کشور در تمامی زمینه‌ها توصیف کرد و از توسعه مناسبات به ویژه در زمینه‌های فرهنگی ابراز خرسندی کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85008683/%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی