مشکل اصلی جامعه، بی‌توجهی به جهاد تبیین است


کاشان – ایرنا – مسئول فضای مجازی بسیج دانشجویی کشور گفت:مشکل جامعه ما بی توجهی به جهاد تبیین است و هر کس باید به اندازه توانش در این ارتباط فعالیت کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84983639/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%A8%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی