مصوبات سفر دهه ۸۰ رهبر انقلاب به سیستان و بلوچستان‌ چه بود؟


تهران – ایرنا – رهبر انقلاب در دیدار با مردم سیستان و بلوچستان به مصوبات سفر اسفند ۱۳۸۱ خود به این استان اشاره کردند و در بیانی قابل تأمل گفتند: «اگر دولت‌ها به آن مصوباتی که در اوائل دهه‌ ۸۰ که بنده آمدم بلوچستان عمل می‌کردند، امروز چهره‌ی‌ استان فرق می‌کرد».


منبع: https://www.irna.ir/news/85226124/%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D9%87%D9%87-%DB%B8%DB%B0-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی