مصوبات مجلس فقط به شورای نگهبان ارسال می‌شود


تهران – ایرنا – نائب رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مصوبات مجلس تنها به شورای نگهبان ارسال شده و صرفا نظر این شورا برای مجلس لازم الاجرا است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84980957/%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی