مصوبه افزایش نرخ خوراک و گاز پتروشیمی‌ها به دولت بازگشت


تهران- ایرنا- رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس جمهور، خواستار اصلاح مصوبه افزایش نرخ خوراک و گاز پتروشیمی‌ها شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85197229/%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D9%88-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی