مصوبه انتخاب نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی جهت عضویت در شورای عالی جوانان ابلاغ شد

براساس گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، متن مصوبه  «انتخاب نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی جهت عضویت در شورای عالی جوانان»  به شرح ذیل است:

«در اجرای بند ۱۱ ماده ۴ اساسنامه شورای عالی جوانان (مصوب جلسه ۲۸۷ مورخ ۱۳۷۱/۵/۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی) آقایان امیرحسین بانکی پورفرد، عبدالکریم خیامی، سید علی موسوی و خانم فاطمه قاسم­‌پور به مدت ۳ سال برای عضویت در شورای عالی جوانان انتخاب می­‌گردند».


منبع: https://www.irna.ir/news/84884268/%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1

مصوبه «انتخاب نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی جهت عضویت در شورای عالی جوانان» که در جلسه ۸۶۷ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی، به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می­‌گردد:

این مصوبه در جلسه ۸۶۷ مورخ ۲۵ مردادماه ۱۴۰۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید که آیت الله سید ابراهیم رئیسی رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی آن را برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش گروه علم و آموزش ایرنا، ‌ طبق این مصوبه میرحسین بانکی پورفرد، عبدالکریم خیامی، سید علی موسوی و فاطمه قاسم­‌پور به مدت سه سال برای عضویت در شورای عالی جوانان انتخاب شدند.

شورای عالی جوانان

نهاد ریاست ­جمهوری

وزارت ورزش و جوانان

دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی