مصوبه مربوط به «مجوز تشکیل شورای ملی زیارت» اصلاح شد

با توجه به اعلام مغایرت قانونی از سوی هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین درخصوص مصوبه مربوط به تشکیل شورای توسعه سواحل مکران، هیات وزیران به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور، مصوبه مذکور را اصلاح کرد.

بر این اساس، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف شد در راستای حمایت از تولید، پخش و توسعه بازار فرآورده‌های طبیعی و سنتی دانش بنیان، حسب مورد، مقرراتی را که خود صادر نموده، اصلاح نماید و پیشنهاد اصلاح سایر مقررات مربوط را به مراجع ذی‌صلاح ارایه کند.

به موجب اصلاح مصوبه مذکور، وظیفه تصویب طرح‌های تفضیلی و برنامه‌های توسعه منطقه مکران با جهت گیری‌های توسعه بلند مدت و میان مدت با لحاظ ملاحظات توسعه اقتصادی و اجتماعی متعادل، از فهرست وظایف «شورای توسعه سواحل مکران» حذف شد.

اصلاح مصوبه تعیین حق‌السهم دولت از خدمات ارتباطی و حق‌الامتیاز صدور پروانه‌های ارایه خدمات پستی

در راستای رفع ایراد و اعلام مغایرت هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، درخصوص دو مصوبه مربوط به تعیین حق‌السهم دولت از خدمات ارتباطی سیار و ثابت و همچنین تعیین حق‌الامتیاز دولت از صدور پروانه‌های ارایه خد مات پست داخلی و بین‌الملل، هیئت وزیران با پیشنهاد اصلاح دو مصوبه مذکور موافقت کرد.

به گزارش ایرنا، هیات دولت در جلسه روز یکشنبه به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی همچنین با هدف تأمین نظر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و رفع مغایرت قانونی موجود در «آیین‌نامه حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه سلامت»، با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اصلاح آیین‌نامه یاد شده موافقت کرد.

براساس اصلاحیه فوق، مصوبات مذکور با رعایت ساز و کار مندرج در ماده (۱۹) آیین‌نامه داخلی هیات دولت قابل ابلاغ است.
 
 


منبع: https://www.irna.ir/news/84934674/%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AF

همچنین ارایه پیشنهاد تشکیلات، آیین‌نامه‌ها، مقررات و دستورالعمل‌های مورد نیاز شورا و دبیرخانه ظرف دو ماه با رعایت قوانین و مقررات استخدامی کشور جهت تصویب در مراجع ذی‌صلاح، به عنوان یکی از وظایف شورای یاد شده خواهد بود. مصوبات شورا با تصویب اکثریت وزرای عضو، با رعایت ماده (۱۹) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت قابل ابلاغ است.

موافقت با اصلاح مصوبه دولت درخصوص تشکیل شورای توسعه سواحل مکران

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی