مصیبت ۷۸ ساله برای دیپلماسی آمریکا


تهران-ایرنا- جرج مارشال وزیر امور خارجه‌ای که با طرح مشهورش یعنی «طرح مارشال» سرنوشت جنگ سرد را تعیین کرد و معمار اتحادیه اروپا و اروپای نوین نام گرفت از مخالفان جدی تاسیس اسرائیل بود؛ اگرچه تاسیس یک دولت یهودی باعث شد ترومن و مارشال که احترام زیادی برای یکدیگر قائل بودند کاملا مقابل هم بایستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85306535/%D9%85%D8%B5%DB%8C%D8%A8%D8%AA-%DB%B7%DB%B8-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی