مطالب منتشر شده در فضای مجازی و انتساب آن به رهبر انقلاب ‌‎‌فاقد اعتبار است


تهران-ایرنا-مطالب منتشر شده در فضای مجازی و انتساب آن‌ها به رهبر معظم انقلاب اسلامی ‌‎‌فاقد اعتبار است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84958646/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی