معاونت حقوقی مجزا در وزارتخانه‌ها تشکیل شود/اختلافات نباید به قوه قضائیه کشیده شود


تهران- ایرنا- معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: از آنجا که معاونت حقوقی و پارلمانی دروزارتخانه‌ها یکی است، درخواست می‌شود تا معاونت حقوقی مجزا در نظر گرفته و یا اینکه یک مرکز ذیل عنوان معاونت پارلمانی و حقوقی ایجاد شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85199613/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی