معاون استاندار: سفر رییس جمهور نویدبخش تکمیل پروژه های نیمه تمام البرز است


کرج – ایرنا- معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری البرز با اشاره به تصویب بیش از یک هزار میلیارد ریال اعتبار از محل سفر دوم رییس جمهور برای این استان اعلام کرد: اختصاص این اعتبار نوید پخش تکمیل پروژه های نیمه تمام مانند آزاد راه شهید سلیمانی و متروی کرج است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85317988/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی