معاون اقتصادی وزیر امور خارجه ایران وارد پاکستان شد


اسلام‌آباد- ایرنا- معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه ایران با هدف شرکت در مذاکرات اقتصادی تهران و اسلام آباد و پیگیری توافقات سران دو کشور به پاکستان سفر کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85187183/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی