معاون اول رئیس‌جمهور چهار مصوبه را برای اجرا ابلاغ کرد

براساس این مصوبه برقراری مقررات لغو روادید برای دارندگان گذرنامه‌های سیاسی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جموری ازبکستان به شرط عمل متقابل و با رعایت مدت اقامت ۳۰ روزه در بازه زمانی شش ماه از تاریخ اولین ورود و همچنین معرفی ماموران دارای اقامت بلند مدت قبل از ورود به قلمرو کشور متقابل، مجاز است.

به گزارش حوزه دولت ایرنا، محمد مخبر معاون اول رییس جمهور تصویب‌نامه وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی دولت در خصوص «مقررات لغو روادید برای دارندگان گذرنامه های سیاسی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ازبکستان» را برای اجرا ابلاغ کرد.

هیأت وزیران هفته گذشته با عضویت سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در شورای عالی کار موافقت کرده بود که این مصوبه نیز با ابلاغ مخبر اجرایی و خاندوزی جایگزین مجید دوستعلی در این شورا شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84949082/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

همچنین تصویب‌نامه هیات وزیران درخصوص «اصلاح تصویب نامه موضوع اصلاح اساسنامه نمونه صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله با مدیریت غیرفعال» مصوبه دیگر هیأت وزیران بود که به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین مصوبه هیات وزیران درخصوص « اختصاص اعتبار به پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله به منظور بررسی نحوه عملکرد سامانه های سازه ای در برابر زلزله و تکمیل شبکه ایستگاه های زلزله نگاری» را به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد که بر اساس آن مبلغ ۷۵ میلیارد ریال به صورت تملک دارایی سرمایه‌ای از محل منابع بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقرر ات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳ با توجه به خطر پذیری بالای کشور در برابر مخاطرات طبیعی به ویژه زلزله و ضرورت توسعه آزمایشگاه‌های مهندسی زلزله اختصاص می‌یابد.

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی