معاون اول رئیس جمهور :حضور پر شور مردم در اربعین نشان از زنده بودن مکتب امام حسین (ع) دارد

به گزارش خبرنگار ایرنا ، محمد مخبر در حاشیه راهپیمایی جاماندگان اربعین به طرف آستان مقدس عبدالعظیم حسنی ، در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: مردم عاشق و فدایی امام حسین ع هستنداین تنها راه نجات در دنیا و آخرت است .

به گزارش ایرنا راهپیمایی جاماندگان اربعین  با حضور چشمگیر اقشار  مختلف مردم، خانوداه معظم شهدا و مسئولان لشکری و کشوری  از میدان امام حسین (ع)  در تهران به سوی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی در حال برگزاری است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84889637/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87

وی با اشاره به حضور پر شور مردم در راهپیمایی جاماندگان اربعین ، بیان کرد: مردم با  حضور خود می خواهند بگویند که وفادار به امام حسین (ع) و وفادار راه حق و مبارزه با باطل هستیم  و این خط مقاومتی که از امام حسین (ع) شروع شده با قدرت و قوت پیش می رود.

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی