معاون اول رئیس جمهور عازم آنکارا شد


تهران- ایرنا- محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور دقایقی پیش برای شرکت در مراسم تحلیف رئیس جمهور ترکیه، تهران را به مقصد آنکارا ترک کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85130363/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A2%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی