معاون بسیج کشور : انقلابی اسلامی تحولی عظیم در دین و دنیای مردم به وجود آورد


ورامین- ایرنا- معاون عملیات سازمان بسیج سپاه پاسداران انقلابی اسلامی گفت: انقلاب اسلامی به عنوان معجزه بزرگ قرن، تحولی عظیم در دین و دنیای مردم به وجود آورد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85019046/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی