معاون تشریفات دفتر رئیس جمهور منصوب شد


تهران- ایرنا- رضا نقی‌پور با حکم رئیس دفتر رئیس جمهور به عنوان «معاون مراسم و تشریفات دفتر رئیس جمهور» منصوب شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84987077/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی