معاون دبیرکل سازمان ملل با امیرعبداللهیان دیدار کرد


تهران-ایرنا- معاون دبیرکل سازمان ملل متحد صبح امروز با وزیر امور خارجه کشورمان دیدار کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85091943/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی