معاون رئیس جمهور از آغاز فعالیت شرکت مس سونگون آذربایجان خبر داد


تهران – ایرنا – معاون اجرایی رئیس جمهور در توئیتی از آغاز فعالیت شرکت «مس سونگون آذربایجان» با دستور آیت‌الله رئیسی خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85133856/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D8%B3-%D8%B3%D9%88%D9%86%DA%AF%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D8%B1

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی