معاون رئیس جمهور: برای خرید برنج‌های دپو شده مازندران قولی ندادم


تهران – ایرنا – معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه در جلسه شورای اداری شهرستان بابل پیشنهادهایی درباره فروش برنج و مرکبات مطرح شد، گفت: در جمع بندی جلسه، اطمینان خاطر دادم که موارد مطرح شده را به اعضای دولت منتقل می‌کنم و بیش از این قولی داده نشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85135133/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%BE%D9%88-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%85

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی