معاون رئیس جمهور: بودجه ۱۴۰۳ کسری پنهان ندارد/ تمامی منابع قابل تامین است
تهران- ایرنا- رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: قانون بودجه سال جاری بدون کسری پنهان بوده و عملا منابع آن قابل تأمین است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85428512/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B3-%DA%A9%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی