معاون سیاسی وزارت کشور تغییر کرد


تهران – ایرنا – بنا بر اعلام مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور معاون سیاسی این وزارتخانه تغییر کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85198068/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی