معاون سیاسی وزیر کشور:۸۵۰ هزار عامل اجرایی در انتخابات امسال مشارکت می کنند


مشهد-ایرنا- معاون سیاسی وزیر کشور گفت: فعالیت ۸۵۰ هزار نفر به عنوان عوامل اجرایی در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان امسال پیش بینی شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85113298/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DB%B8%DB%B5%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی