معاون نمایندگی ایران:آمادگی ارتقای اتصال آسیای مرکزی و جنوبی را داریم

معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل در پایان، تاثیرات منفی اقدامات یکجانبه ی قهرآمیز غیرقانونی ازجمله تحریم های نامشروع یکجانبه بر روی موضوع اتصال میان آسیای مرکزی و جنوبی را مورد اشاره قرار داد و تاکید کرد در این رابطه باید از سیاسی کردن موضوع مهمی مانند اتصال میان دو منطقه اجتناب شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84818466/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C

ارشادی افزود: ایران با ظرفیت ها و توانمندی های منحصر به فرد خود و به عنوان پل و حلقه ارتباطی مهم میان آسیای مرکزی و آسیای جنوبی، آمادگی دارد تا حوزه اتصال میان دو منطقه را ارتقا بخشد.

زهرا ارشادی سفیر و معاون نمایندگی دائم کشورمان در سازمان ملل، روز دوشنبه به وقت محلی در سخنانی در مجمع عمومی سازمان ملل با موضوع اتصال میان آسیای مرکزی و جنوبی اظهار داشت: از نظر جمهوری اسلامی ایران، موضوع اتصال میان آسیای مرکزی و جنوبی و نیز توسعه جامع و پایدار روابط میان این دو حوزه برمبنای روابط دوستانه سنتی میان ملت های دو منطقه با هدف تقویت ارتباطات تاریخی و فرهنگی موجود، جایگاه و اهمیت ویژه ای دارد.

 وی ضمن تاکید بر ضرورت ارتقای همکاریهای دو منطقه در همه  ابعاد به ویژه اقتصاد، سرمایه گذاری، انرژی، حمل و نقل و فن آوری های نوین، اهمیت اتصال منطقه ای و بین منطقه ای و نیز اقدامات مشترک در حوزه  توسعه زیرساخت ها، هم افزایی در سیاست گذاری ها و همکاری بدون مانع اقتصادی و مالی را مورد اشاره قرار داد.

معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل همچنین با تاکید بر اهمیت حمل و نقل چندوجهی برای ارتقای اتصال میان دو منطقه، نقش بسیار مهم بنادری مانند چابهار را در این رابطه یادآور شد.

 وی در این خصوص مسیر ترمذ، مزارشریف، هرات، زاهدان و چابهار و نیز خط آهن ازبکستان، ترکمنستان، ایران و پاکستان را نمونه های مناسبی به عنوان الگوی چنین اقداماتی دانست.

سفیر و معاون نمایندگی کشورمان در سازمان ملل در بخش دیگری  ضمن تاکید بر نقش سازمان های منطقه ای نظیر اکو در ارتقای اتصال بین منطقه ای و فرامنطقه ای اظهار داشت: موضوع اتصال، نقش بسزایی در ارتقای تجارت، رشد اقتصادی و توسعه ی پایدار دارد و با توسعه همکاری های منطقه ای، روابط دوستانه میان کشورهای همسایه را تقویت می کند.

ارشادی تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران تداوم و تقویت همکاری های میان آسیای مرکزی و جنوبی را از طریق ارتقای زیرساخت های حمل و نقل و ارتباطات و نیز تقویت کریدورهای بین المللی که به بازشدن مسیرهای امن تجاری به بنادر منتهی می شود، تشویق می کند.

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی