معاون نمایندگی ایران:آمادگی ارتقای اتصال آسیای مرکزی و جنوبی را داریم

 وی در این خصوص مسیر ترمذ، مزارشریف، هرات، زاهدان و چابهار و نیز خط آهن ازبکستان، ترکمنستان، ایران و پاکستان را نمونه های مناسبی به عنوان الگوی چنین اقداماتی دانست.

 وی ضمن تاکید بر ضرورت ارتقای همکاریهای دو منطقه در همه  ابعاد به ویژه اقتصاد، سرمایه گذاری، انرژی، حمل و نقل و فن آوری های نوین، اهمیت اتصال منطقه ای و بین منطقه ای و نیز اقدامات مشترک در حوزه  توسعه زیرساخت ها، هم افزایی در سیاست گذاری ها و همکاری بدون مانع اقتصادی و مالی را مورد اشاره قرار داد.

معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل همچنین با تاکید بر اهمیت حمل و نقل چندوجهی برای ارتقای اتصال میان دو منطقه، نقش بسیار مهم بنادری مانند چابهار را در این رابطه یادآور شد.

معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل در پایان، تاثیرات منفی اقدامات یکجانبه ی قهرآمیز غیرقانونی ازجمله تحریم های نامشروع یکجانبه بر روی موضوع اتصال میان آسیای مرکزی و جنوبی را مورد اشاره قرار داد و تاکید کرد در این رابطه باید از سیاسی کردن موضوع مهمی مانند اتصال میان دو منطقه اجتناب شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84818466/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C

ارشادی تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران تداوم و تقویت همکاری های میان آسیای مرکزی و جنوبی را از طریق ارتقای زیرساخت های حمل و نقل و ارتباطات و نیز تقویت کریدورهای بین المللی که به بازشدن مسیرهای امن تجاری به بنادر منتهی می شود، تشویق می کند.

ارشادی افزود: ایران با ظرفیت ها و توانمندی های منحصر به فرد خود و به عنوان پل و حلقه ارتباطی مهم میان آسیای مرکزی و آسیای جنوبی، آمادگی دارد تا حوزه اتصال میان دو منطقه را ارتقا بخشد.

سفیر و معاون نمایندگی کشورمان در سازمان ملل در بخش دیگری  ضمن تاکید بر نقش سازمان های منطقه ای نظیر اکو در ارتقای اتصال بین منطقه ای و فرامنطقه ای اظهار داشت: موضوع اتصال، نقش بسزایی در ارتقای تجارت، رشد اقتصادی و توسعه ی پایدار دارد و با توسعه همکاری های منطقه ای، روابط دوستانه میان کشورهای همسایه را تقویت می کند.

زهرا ارشادی سفیر و معاون نمایندگی دائم کشورمان در سازمان ملل، روز دوشنبه به وقت محلی در سخنانی در مجمع عمومی سازمان ملل با موضوع اتصال میان آسیای مرکزی و جنوبی اظهار داشت: از نظر جمهوری اسلامی ایران، موضوع اتصال میان آسیای مرکزی و جنوبی و نیز توسعه جامع و پایدار روابط میان این دو حوزه برمبنای روابط دوستانه سنتی میان ملت های دو منطقه با هدف تقویت ارتباطات تاریخی و فرهنگی موجود، جایگاه و اهمیت ویژه ای دارد.

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی