معاون وزیر امور خارجه: مشکلات صادر کنندگان در کشورهای هدف را رفع می کنیم


همدان – ایرنا- معاون اقتصادی وزیر امور خارجه گفت: آماده ایم که مشکلات صادر کنندگان در مناطق مختلف کشور از جمله سرمایه گذاران همدانی را در هر زمینه ای و در کشورهای هدف صادراتی حل کنیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85175702/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%B1%D8%A7

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی