معاون وزیر خارجه ارمنستان فردا با امیرعبداللهیان دیدار می‌کندبه گزارش خبرنگار سیاست خارجی ایرنا، مناتساکان صافاریان که در صدر هیات سه نفره از ارمنستان به تهران آمده، فردا (یکشنبه) درباره روابط دوجانبه ایران و ارمنستان با حسین امیرعبدالهیان وزیر امور خارجه دیدار و گفت و گو خواهد کرد.

هیات ارمنی شامل معاون سیاسی وزیر خارجه ارمنستان، مدیرکل امور کشورهای همسایه ارمنستان در وزارت امور خارجه این کشور و مشاور وزیر است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84947565/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی