معاون وزیر خارجه ارمنستان فردا با امیرعبداللهیان دیدار می‌کند

هیات ارمنی شامل معاون سیاسی وزیر خارجه ارمنستان، مدیرکل امور کشورهای همسایه ارمنستان در وزارت امور خارجه این کشور و مشاور وزیر است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84947565/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

به گزارش خبرنگار سیاست خارجی ایرنا، مناتساکان صافاریان که در صدر هیات سه نفره از ارمنستان به تهران آمده، فردا (یکشنبه) درباره روابط دوجانبه ایران و ارمنستان با حسین امیرعبدالهیان وزیر امور خارجه دیدار و گفت و گو خواهد کرد.

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی