معاون وزیر خارجه: صدور اسناد و مدارک مورد نیاز ایرانیان خارج از کشور تسریع می‌شود


تهران – ایرنا – معاون کنسولی، مجلس و امور ایرانیان وزیر امور خارجه گفت: صدور اسناد و مدارک مورد نیاز ایرانیان با بهره‌گیری از فن‌آوری‌های موجود تسریع می‌شود.  


منبع: https://www.irna.ir/news/85133814/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی