معاون وزیر کشور: خدمات مرحوم قاسمی به زائران اربعین امسال بی بدیل بود


تهران – ایرنا – رئیس ستاد اربعین و معاون وزیر کشور گفت: خدماتی که مرحوم قاسمی به عنوان وزیر راه و شهرسازی اربعین امسال در بازگشت از زائران انجام داد، بی بدیل بود و تاکنون سابقه نداشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84964983/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%88%D9%85-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی