معاون وزیر کشور: مسائل اجتماعی یک شبه حل نمی شود


شیراز-ایرنا-معاون وزیر و رییس سازمان امور اجتماعی کشور گفت: مسائل اجتماعی و فرهنگی یک شبه و یک‌ساله حل نمی‌شود و نیاز به برنامه دارد که البته با امکانات دولتی نمی‌توان به نتیجه مطلوب رسید بایستی از ظرفیت‌های مردمی بهره گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/84990219/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%84-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی