معاون پارلمانی رئیس جمهور با خانواده شهید صفری در پاکدشت دیدار کرد


پاکدشت- ایرنا- معاون پارلمانی رئیس جمهور که به منظور بازدید از ظرفیت‌های پاکدشت روز جمعه به این شهرستان سفر کرده است، با حضور در منزل شهید «مصطفی صفری» از شهدای دوران هشت سال دفاع مقدس، از ایثار خانواده معظم این شهید قدردانی کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85076190/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی