معاون پارلمانی رئیس جمهور: دلبستگان به ایران در فرایند انتخابات مشارکت کردند


مشهد- ایرنا- معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: کسانی که دلبسته ایران هستند و تعلق خاطر به کشور و آینده آن دارند احساس مسوولیت کرده و در فرایند انتخابات مجلس شورای اسلامی حضور پیدا کرده‌اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85288313/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D9%84%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی