معاون پارلمانی رییس جمهور: مرور دیدگاه‌های امام راحل در تمام ابعاد ضروری است


ساوه – ایرنا – معاون پارلمانی رییس جمهور گفت: مرور دیدگاه‌های امام راحل در سیاست داخلی و خارجی، علم و تعلیم، تربیت و پیشرفت کشور و خدمت به مردم ضروری است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85131231/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی