معاون پدافند غیرعامل: مرزبانی زیستی کشور فوق‌العاده ضعیف است


کرمان – ایرنا – معاون امور سلامت سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: در دیده‌بانی و مرزبانی زیستی فوق العاده ضعیف هستیم در حالی که باید به پیشرفته ‌ترین تجهیزات در این زمینه مجهز باشیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85133548/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%BE%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی